Økte omsetningen med 39% som en følge av plattformbytte

Markus Sæther

CCO, Convert

Kontakt meg

"Det høres bra ut, men alle byråer sier at de er flinkest, har den beste teknologien og kan vise oss et referansecase" var tilbakemeldingen vi fikk i et møte med en potensiell kunde nylig og jeg skjønner han godt! Det var triggeren som fikk oss til å ville finne ut, "hva er de konkrete resultatene vi har vært med på å skape for samtlige nettbutikker vi har utviklet?" 

Visjonen vår “Vi skal lage Norges, kanskje verdens beste nettbutikker”, forteller mye om hvordan vi tenker i Convert. For det å skape den beste nettbutikken for våre kunder, handler ikke om bits og bytes, eller å kode prisvinnende javascripts. Det handler om hvilke resultater nettbutikken skaper.

Vi tror på det at om våre kunder er fornøyde, nettbutikken selger over all forventning, eCommerce-teamet stråler av glede, sluttkundene sender kun ros til support og Administrerende direktør gir deg high-fives i kaffepausen - ja da er vi fornøyd med jobben vi har gjort.

 

Våre kunder økte omsetningen med 39% som en følge av plattformbytte

For å vise hvilke resultater vi faktisk skaper for våre kunder, analyserte vi samtlige Magento nettbutikker vi har lansert for våre kunder de siste 2 årene som hadde en nettbutikk fra før. Ved å kun se på faktorene som faktisk betinges av et plattformbytte (se forklaring på utregning lenger ned) var tallenes tale klar:

I gjennomsnitt økte våre kunder...

  • Omsetningen med +39%

  • Konverteringsraten med +11,7% totalt, og +34,5% på mobil

  • Handlekurvstørrelsen med +3,5%

  • Organisk trafikk med +45%

...som en direkte følge av plattformbytte umiddelbart etter lansering. I tillegg sank bouncerate med -19% på forsiden i gjennomsnitt.

Disse tallene tar altså ikke med økning i markedsføring, aktivitet i sosiale medier osv - disse effektene kommer i tillegg til tallene over. 

 

Hvordan skaper vi disse resultatene?

De aller fleste av våre kunder kommer fra en annen stor nettbutikkleverandør fra før og ofte er kundene andre eller tredjegangskjøpere av nettbutikkplattform. Hvordan kan det da ha seg at vi klarer å skape disse utrolige resultatene?

Sannheten er at de færreste leverandører har fokus på å optimalisere salget på samme måte som vi i Convert har. Har deres leverandør noen gang spurt dere hvorfor kunden handler hos dere, hvilke KPIer prosjektet skal ha for salgsøkning, eller hvordan dere skal jobbe målrettet med å få ned bounceraten? Har deres leverandør spurt dere om å bli målt på resultatene den nye nettbutikken skal skape? Antageligvis ikke. Dette er spørsmål vi alltid spør vår kunder.

Gjennom vår brede erfaring innen brukertesting med eyetracking, kjøpsatferdanalyse og A/B-testing har vi opparbeidet en unik spesialkompetanse på hvordan man skal optimalisere nettbutikker for salg ved å ta utgangspunkt i den unike brukeratferden. Det er dette som skaper resultatene vi ser over.

 

Slik er utregningen gjort

På samtlige av våre lanserte nettbutikker de siste 2 årene som hadde en eksisterende nettbutikk med Google Analytics, har vi sammenlignet tallene 4 måneder før og 4 måneder etter lansering av nettbutikken. Utregningen er gjort ved å se på endringen i konverteringsrate, endringen i handlekurvstørrelse og endringen i organisk trafikk på den delen av trafikken som er organisk. Produktet av dette utgjør endringen i omsetning som en følge av plattformbytte. 

Disse tallene tar altså ikke høyde for økt trafikk, og i gjennomsnitt har våre kunder økt omsetningen med mer enn de 39%.  

Tallene tar heller ikke høyde for eventuelle barnesykdommer ved ny plattform, og innkjøring av nye arbeidsrutiner internt i organisasjonen. De fleste av våre kunder økte derfor omsetningen ytterligere i månedene etter analyseperioden.

Populære meninger.

Convert Group sertifisert som Great Place to Work bedrift

"Culture eats Strategy for breakfast" heter det vist. Derfor er vi utrolig stolte av å kunne kunngjøre at Convert Group nylig er blitt sertifisert som en Great Place to Work bedrift.

Adobe Magento kåret til Leader av Gartner

Valg av riktig E-commerce platform er en sentral beslutning for alle selskaper om ønsker å lykkes med digital handel. Landskapet kan fremstå uoversiktelig, med Nordiske, Europeiske og Globale alternativer.

Dette må du huske til Black Friday

Vi forventer at årets Black Friday periode vil overgå alt vi har sett tidligere. Netthandelen i Norge er opp 30% hittil i år, og effekten av de pågående kovid-19 tiltakene vil i sum føre til at din Black Friday kampanje i år vil overgå tidligere år.

Våre tjenester

Vi bistår dere med strategisk rådgivning rundt digital handel, teknologi og digital forretningsdrift.

Vi leverer digitale handelsplattformer, PIM & DAM, integrasjoner, søk, personalisering m.m.

Vi leverer tjenester rundt UX-design, CRO, brukerundersøkelser og optimalisering.

Vi hjelper dere med forvaltning av digital handel fra applikasjons- forvaltning og support, til utleie av eCom Manager.