Total Cost of Ownership - det prosjektet egentlig koster deg

Ole Heintz

Leder Brukeropplevelse & CRO

Kontakt meg

Mange av våre konkurrenter vil nok heve øyenbrynene over at vi forteller deg at prosjekter ofte er dyrere enn du først tror, men vi mener det er viktig å belyse av flere grunner. For det første er det viktig for at våre kunder setter av tilstrekkelige budsjetter til gjennomføring av prosjektet på en god måte, og for det andre er det viktig når man skal sammenlikne ulike løsninger og tilbud. 

Hva er Total Cost of Ownership?


Total Cost of Ownership (TCO) er hvor mye projektet koster når man tar med alle direkte og indirekte kostnader i hele livsløpet til produktet. Den initielle investeringen i teknologien er kun en liten del av dette, i tillegg kommer all videreutvikling, driftskostnader, opplæring, indirekte kostnader internt i organisasjonen osv. 

Selv om den initielle teknologiinvesteringen er en liten del av TCO, blir den ofte vektlagt urimelig høyt f.eks. i sammenlikning av tilbud mellom aktører - selv om kanskje alternativet som ser rimeligere ut ved første øyekast har en drastisk høyere TCO.

 

Forvaltningsfasen bør budsjetteres fra første dag

Vi opplever at en del kunder undervurderer kostnadene som kommer i forvaltningsfasen. Er det snakk om for eksempel en nettbutikk, er den initielle investering kun det samme som å åpne butikken og fylle opp varehyllene - det er jo nå den store jobben begynner.  Kostnadene vi snakker om er ikke i teknisk drift (som er en svært liten andel), men handler om optimalisering, videreutvikling, opplæring osv.

Hvor mye kostnader som må påberegnes i forvaltningsfasen avhenger svært mye av hva slags prosjekt det er snakk om, og ambisjonsnivå. Fra prosjekt til prosjekt rådgir vi våre kunder om et normtall for hva de bør sette av i budsjetter for kostnader i forvaltningsfasen.

 

Teknologivalg og TCO

Et annet område hvor TCO får for lite vekt, er på valg av teknologi. Vi arbeider både med EPiServer og WordPress, så la oss ta det som eksempel. WordPress er gratis, EPiServer har en lisenskostnad. Betyr det at WordPress er rimeligere enn EPiServer?

Som observant leser tenker du nok nå at svaret ikke er ja, og det har du helt rett i. WordPress KAN være rimeligere enn EPiServer, og EPiServer kan være rimeligere enn WordPress - det spørs helt på hva prosjektet går ut på, hva er livsløpet til produktet og hvordan det skal forvaltes.  I dette eksempelet kan til og med den initielle investeringen bli lavere for enkelte prosjekter bygget på EPiServer,  fordi innebygget funksjonalitet i plattformen gjør at man trenger færre timer til skreddersøm. 

Poenget vi ønsker å belyse er at lav initiell investering ikke nødvendigvis betyr rimeligere, det betyr bare lavere initiell investering., og at prosjektets kostnad må analyseres i Total Cost of Ownership for å få et reelt tall på hvor mye prosjektet koster.

Vi hjelper våre kunder med å analysere TCO på prosjekter vi leverer, og vi kan også hjelpe til med å beregne TCO på prosjekter vi ikke selv leverer.

Populære meninger.

Convert Group sertifisert som Great Place to Work bedrift

"Culture eats Strategy for breakfast" heter det vist. Derfor er vi utrolig stolte av å kunne kunngjøre at Convert Group nylig er blitt sertifisert som en Great Place to Work bedrift.

Adobe Magento kåret til Leader av Gartner

Valg av riktig E-commerce platform er en sentral beslutning for alle selskaper om ønsker å lykkes med digital handel. Landskapet kan fremstå uoversiktelig, med Nordiske, Europeiske og Globale alternativer.

Dette må du huske til Black Friday

Vi forventer at årets Black Friday periode vil overgå alt vi har sett tidligere. Netthandelen i Norge er opp 30% hittil i år, og effekten av de pågående kovid-19 tiltakene vil i sum føre til at din Black Friday kampanje i år vil overgå tidligere år.

Våre tjenester

Vi bistår dere med strategisk rådgivning rundt digital handel, teknologi og digital forretningsdrift.

Vi leverer digitale handelsplattformer, PIM & DAM, integrasjoner, søk, personalisering m.m.

Vi leverer tjenester rundt UX-design, CRO, brukerundersøkelser og optimalisering.

Vi hjelper dere med forvaltning av digital handel fra applikasjons- forvaltning og support, til utleie av eCom Manager.